İTT Üyelik Şartları

İTT’ de iki farklı üyelik şekli vardır.

OLAĞAN ÜYELİK

İsviçre’de kurulmuş Türk Federasyonları ve benzeri üst kuruluşlar, Dernekler, Okul Aile Birlikleri, Komisyonlar gibi kuruluşlar istekleri üzerine İTT’ye olağan üye olabilirler.

Olağan üyelik, üyeliğe başvuru dilekçesinin doldurularak, İTT’ye iletilmesini takiben Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleşir. Üye olmak isteyen kuruluşlar üyelik başvuru dilekçesine tüzüklerinin bir nüshasını eklerler. Yönetim Kurulu, ilk Genel Kurul’da yeni üyeler hakkında bilgi verir.

Hangi kuruluşların İTT Tüzüğünün üyelik şartlarına uygun olup olmadığına, Yönetim Kurulu karar verir, olumlu veya olumsuz kararını başvuruyu yapan kuruluşa başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yazıyla bildirir.

Üye olacak kuruluşlar, bu Tüzüğün hükümlerine uymayı kabul eder.

Üyeliğe kabul edilmeyen kuruluşlar, gelecek Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulunun kararına itiraz edebilirler. Genel Kurulun alacağı karar geçerlidir.

İTT Yönetim Kurulu, üyeliğe uygun gördüğü kuruluşları, İTT’ye üye olmaları için davet edebilir.

ONUR ÜYELİĞİ

İTT’nin amaçlarını destekleyen, Türk ve yabancı uyruklu kişilere onur üyeliği verilebilir. Onur üyeliği Yönetim Kurulu tarafından önerilir. Yönetim Kurulu, ilk yapılacak Genel Kurul toplantısında bu konuda üyelere bilgi verir. Genel Kurul kabul ettikten sonra Onur üyeliği geçerlilik kazanır.

Onur üyeleri, İTT’nin çeşitli komisyon ve kollarında görev alabilirler; fakat, Genel Kurul’da seçme ve seçilme hakları yoktur.

Daha fazla bilgi için bizim ile iletişime geçiniz.