İSVİÇRE TÜRK TOPLUMU’NUN (İTT) AMAÇLARI

İsviçre Türk Toplumu olarak amaçlarımız;

İsviçre’de yaşayan T.C. vatandaşlarının kurmuş oldukları veya kuracakları bütün Federasyon ve benzeri üst kuruluşları, Dernekleri, Okul Aile Birlikleri ve Komisyonları ortak bir çatı altında toplamak ve T.C. Anayasası ve Yasaları ile İsviçre Yasalarına uygun olarak faaliyet gösterecek bir “Türk Sivil Toplum Örgütü” oluşturmak.

İsviçre Türk toplumunun bir araya gelmesini sağlamak, ülkemizi ve Türk toplumunu tanıtmak, vatandaşlarımızın ortak çıkarları (sosyal, kültürel, siyasi, ekonomi ve eğitime yönelik vb. konular) için çalışmak ve bu konularda ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi hususunda gerekli kararları almak.

Türk toplumunu ve kültürünü İsviçre’de ve İsviçre dışında temsil etmek, Türkiye’de ve diğer ülkelerde aynı amaçlar doğrultusunda çalışan Türk ve yabancı kuruluşlar ile ilişki kurmak ve işbirliği yapmak.

Türkler ve İsviçreliler arasında karşılıklı anlayış ve dostluğun geliştirilmesine yardımcı olmak.

İsviçre’de yaşayan Türk vatandaşlarının, yaşadıkları ülkenin lisanlarını öğrenmelerine, özelliklerini, kültürünü, siyasi sistemini vs. Daha iyi tanımalarına ve eğitim dahil tüm alanlarda İsviçre standardına ulaşmalarına ve dolayısı ile İsviçre’ye uyum sağlamalarına yardımcı olmak.

İsviçre’deki Türk vatandaşlarının sorunlarını çözmek için çaba göstermek ve bu konularda gerek İsviçre ve Türk resmi makamları, gerekse İsviçre sivil toplum örgütleri ile beraber çalışmak.

Kadınların örgütlenmesine, İTT içinde faal görev almalarına ve kadın sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara özel önem vermek.

Gençlerin boş zamanlarının değerlendirilmesi, spora ve yararlı etkinliklere yönlendirilmeleri ve kötü alışkanlıklardan korunmaları doğrultusunda çalışmalar yapmak.

İTT, Anayasamız hükümleri gereğince, vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmaz; karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörü ortamının yaratılması esastır.

İTT hiçbir kişi ve kuruluşun siyasi ve ticari amaç ve çıkarları için kullanılamaz.

İTT, İsviçre’deki Türk toplumunun yararına olmak koşuluyla, bu tüzükte belirtilmeyen gerekli girişimde bulunabilir ve bu maksatla komisyonlar, çalışma kolları kurabilir.

İTT ticari hedefi olmayan ve kar amaci gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür.