Hakkımızda

İsviçre Türk Toplumu

İsviçre Türk Toplumu (İTT, Almanca: Türkische Gemeinschaften Schweiz, TGS), İsviçre’deki çoğu Türk Dernek ve Federasyonunun çatı kuruluşudur. Bağımsız bir STK (Sivil Toplum Kuruluşu) olarak kurulmuştur. Faaliyetleri İsviçre Medeni Kanununa (ZGB Madde 60 ff) dayanmaktadır.

İsviçre’deki Türklerin Durumu

Bugün İsviçre’de yaklaşık 130.000 Türk kökenli insan yaşıyor ve bunların 40.000’den fazlası İsviçre vatandaşıdır. Türkler 1960’ların başından bu yana eğitim veya iş için İsviçre’ye göç etmişlerdir. Birinci nesil artık emeklilik yaşındadır. Bunlardan temelli dönüş yapanların yanı sıra İsviçre’de yaşamayı tercih edenler veya her iki ülkede de yaşamayı tercih edenler vardır. ITT’nin amacı, öncelikle ikinci ve üçüncü kuşağın endişeleri ve sorunlarıyla ilgilenmek ve çoğunluğu İsviçre’de kalacağı için onları İsviçre toplumuyla bütünleşmelerinde desteklemektir.

Entegrasyonu kolaylaştırmak için İsviçreli kuruluşlar ve yetkililer, İsviçre’de uyum içerisinde bir arada yaşama için ortak çözümler bulmak amacıyla farklı etnik grupların endişelerini, ihtiyaçlarını ve sorunlarını daha iyi anlamak istiyor.ITT, Türk toplumunun çeşitli sorunları ve Entegrasyonunun nasıl ele alınacağını iyi bildiği için ilgili İsviçre kurumlarının bir ortağı olarak kendisini görmektedir.

İTT’nin Hedefleri

İTT’nin amacı, İsviçre’deki Türklerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve onlarla ve İsviçre kuruluşlarıyla birlikte çözüm konseptleri geliştirmek, ikinci ve üçüncü nesil eğitimin iyileştirilmesine ve eğitim seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

Her iki toplum arasında güçlü işbirlikleri oluşturmak için Türk toplumu ile İsviçre toplumu arasındaki iletişim ve kültürel alışveriş daha da geliştirilmelidir. Türk vatandaşlarının İsviçre toplumuna entegrasyonu, bununla birlikte her iki toplumun ortak kurallara (haklar ve sorumluluklar) ve karşılıklı saygı çerçevesinde uyumlu bir şekilde bir arada yaşaması da İsviçre’deki Türk toplumunun hedeflerinden biridir.

ITT’nin bir diğer amacı da eğitim, yetiştirme, uyum ve kültür gibi genel konularda Türkleri İsviçre ve Türk makamları ve kuruluşları nezdinde temsil etmektir.

Bu hedeflere ulaşabilmek için ITT bünyesinde çeşitli çalışma komisyonları oluşturulmuştur.